برای دانلود مداحی های محرم 91 اینجا ، محرم 90 اینجا ، محرم 89 اینجا ، محرم 88 اینجا ، محرم 87 اینجا ، محرم 86 اینجا و محرم 85 اینجا کلیک کنید

زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام)

1. پیامبر اکرم (ص)

زیارت حضرت رسول اکرم (ص) - (فرهمند)

زیارت حضرت رسول اکرم (ص) از راه دور

توسل به حضرت رسول (ص)

صلوات حضرت رسول (ص) - (حسن زاده)

کیفیت زیارت حضرت رسول (ص)

2. امام علی (ع)

زیارت مطلقه امیرالمؤمنین

زیارت امین الله

زیارت امین الله - (سماواتی)

زیارت امین الله - (طاهری)

زیارت امین الله - (علی یوسف)

زیارت امین الله - (فرهمند سبک 1)

زیارت امین الله - - (فرهمند سبک 2)

زیارت روز یکشنبه به نام امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) - (فرهمند)

زیارت روز یکشنبه به نام امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) - (مهدی صدقی)

 3. حضرت زهرا (س)

زیارت حضرت زهرا (س) - (اباذر)

زیارت حضرت زهرا (س) - (فرهمند)

زیارت حضرت زهرا (س) - (محمدرضا طاهری)

زیارت حضرت زهرا (س)

زیارت حضرت زهرا (س)

زیارت حضرت زهرا (س)

زیارت حضرت زهرا (س)

زیارت حضرت زهرا (س)

زیارت روز یکشنبه به نام امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) - (مهدی صدقی)

زیارت روز یکشنبه به نام امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) - (فرهمند)

صلوات حضرت زهرا (س) - (حسن زاده)

صلوات حضرت زهرا (س) - (طوسی)

صلوات حضرت زهرا (س)

 4. امام حسن مجتبی (ع)

زیارت روز دوشنبه به نام امام حسن مجتبی (ع)

زیارت روز دوشنبه به نام امام حسن مجتبی (ع)

صلوات امام حسن و امام حسین

 5. امام حسین (ع)

زیارت عاشورا - (باسم کربلایی)

زیارت عاشورا - (آهنگران)

زیارت عاشورا - (ارضی)

زیارت عاشورا - (حبیبی)

زیارت عاشورا - (حدادیان)

زیارت عاشورا - (کریمی)

زیارت عاشورا - (خلج)

زیارت عاشورا - (منصوری)

زیارت عاشورا - (سازور)

زیارت عاشورا - (طاهری)

زیارت عاشورا - (سماواتی)

زیارت عاشورا - (فرهمند)

زیارت عاشورا

زیارت عاشورا - (شیخ باقر مقدسی)

زیارت عاشورا - (مسلم زمانیان)

زیارت ناحیه مقدسه - (میرداماد)

زیارت وارث (زیارت مطلقه امام حسین علیه السلام)

زیارت امام حسین (ع)

صلوات امام حسین (ع) - (حسن زاده)

توسل به امام حسین (ع)

6. امام سجاد (ع)

زیارت روز سه شنبه به نام امام سجاد و امام محمد باقر
و امام جعفر صادق علیهم السلام

7. امام محمد باقر (ع)

زیارت امام محمد باقر (ع) - (فرهمند)

صلوات امام محمد باقر (ع)

توسل به امام محمد باقر (ع)

زیارت روز سه شنبه به نام امام سجاد و امام محمد باقر
و امام جعفر صادق علیهم السلام

8. امام جعفر صادق (ع)

زیارت روز سه شنبه به نام امام سجاد و امام محمد باقر
و امام جعفر صادق علیهم السلام

زیارت امام جعفر صادق (ع)

صلوات امام جعفر صادق (ع) - (فرهمند)

صلوات بر امام جعفر صادق (ع) - (حسن زاده)

قطعه ای از دعای توسل

9. امام موسی کاظم (ع)

زیارت امام موسی کاظم (ع) به روایت 1 - (فرهمند)

زیارت امام موسی کاظم (ع) به روایت 1

زیارت امام موسی کاظم (ع) به روایت 2

زیارت امام موسی کاظم (ع) به روایت 3

صلوات امام موسی کاظم (ع) - (فرهمند)

صلوات امام موسی کاظم (ع) - (حسن زاده)

توسل به امام موسی کاظم (ع)

زیارت مشترک کاظمین

10. امام رضا (ع)

زیارت امام رضا (ع) - (فرهمند)

صلوات امام رضا (ع)

قسمتی از دعای توسل

وداع با امام رضا

در هنگام وارد شدن به حرم

 11. امام جواد (ع)

زیارت امام جواد (ع)

زیارت امام جواد (ع)

زیارت امام جواد (ع)

زیارت امام جواد(ع) - (فرهمند)

صلوات امام جواد (ع)

توسل به امام جواد

زیارت مشترک کاظمین

 12. امام هادی (ع)

زیارت امام هادی (ع) - (فرهمند)

صلوات امام هادی

توسل به امام هادی - (محسن حسن زاده)

13. امام حسن عسگری (ع)

زیارت امام حسن عسگری (ع) - (فرهمند)

زیارت امام حسن عسگری (ع)

صلوات امام حسن عسگری (ع)

توسل به امام حسن عسگری (ع)

14. حضرت بقیة الله الاعظم (عج)

زیارت روز جمعه به نام امام زمان (عج)

زیارت روز جمعه به نام امام زمان (عج) - (فرهمند)

زیارت آل یس - (سازور)

زیارت آل یس - (سماواتی)

زیارت آل یس - (فرهمند)

زیارت آل یس

استغاثه به امام زمان - (فرهمند)

صلوات امام زمان - (فرهمند)

زیارت مادر امام زمان - (فرهمند)

15. خاندان معصومین علیهم السلام

زیارت حضرت زینب (س) - (شیخ احمد)

زیارت حضرت عباس (ع)

زیارت حضرت رقیه (س)

زیارت حضرت معصومه (س)

زیارت حضرت معصومه (س)

زیارت حضرت معصومه (س) - (عباس
حیدر زاده)

زیارت حضرت معصومه (س)

ترجمه زیارت حضرت معصومه (س)

16. متفرقه

زیارت رجبیه

زیارت ائمه بقیع (علیهم السلام) - (علی یوسف)

زیارت ائمه بقیع (علیهم السلام) - (فرهمند)

زیارت ائمه سُر َّ مَن رَائ (سامرا) (علیهم السلام) - (فرهمند)

زیارت جامعه کبیره - (فرهمند)

زیارت جامعه کبیره   - (سماواتی)

اذن دخول حرم های شریفه  - (فرهمند)
برچسب ها: دانلود زیارت های ائمه معصومین (ع)، دانلود صوتی زیارت های ائمه معصومین (ع)، دانلود صوت زیارت، دانلود صوت زیارت امامان (ع)، دانلود صوت زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام)، دانلود صوت زیارت حضرت رسول اکرم (ص) با صدای فرهمند، دانلود صوتی زیارت پیامبر اکرم (ص)، دانلود صوتی توسل به حضرت رسول (ص)، دانلود صوت صلوات حضرت رسول (ص) از حسن زاده، کیفیت زیارت حضرت رسول (ص)، دانلود زیارت حضرت رسول اکرم (ص)، دانلود زیارت مطلقه امیرالمؤمنین، دانلود صوتی زیارت مطلقه امیرالمؤمنین، دانلود صوت زیارت امین الله، دانلود زیارت امین الله، دانلود صوت زیارت امین الله با صدای سماواتی، دانلود زیارت امین الله با صدای (طاهری، دانلود زیارت امین الله با صدای خوش فرهمند، دانلود زیارت روز یکشنبه به نام امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س)، دانلود زیارت حضرت زهرا (س)، دانلود صوت زیارت حضرت زهرا (س)، دانلود صوت زیارت حضرت فاطمه زهرا (س)، دانلود زیارت حضرت زهرا (س) با صوت دلنشین فرهمند، دانلود زیارت حضرت زهرا (س) با صدای زیبای محمدرضا طاهری، دانلود صلوات حضرت زهرا (س) با صدای طوسی، دانلود زیارت روز دوشنبه به نام امام حسن مجتبی (ع)، دانلود صوتی زیارت روز دوشنبه به نام امام حسن مجتبی (ع)، دانلود صوتی صلوات امام حسن و امام حسین (ع)، دانلود صوت زیارت عاشورا، دانلود صوتی زیارت عاشورا، دانلود زیارت عاشورا، دانلود زیارت عاشورا با صدای باسم کربلایی، دانلود زیارت عاشورا با صدای ارضی، دانلود زیارت عاشورا با صوت دلنشین، دانلود زیارت عاشورا با صدای سعید حدادیان، دانلود زیارت عاشورایا صدای حاج مخمود کریمی، دانلود زیارت عاشورا با صدای منصوری و سازور و طاهری، دانلود زیارت عاشورا با صدای حاج مهدی سماواتی، دانلود زیارت عاشورا با صدای فرهمند، دانلود زیارت عاشورا با صدای شیخ باقر مقدسی، دانلود صوتی زیارت ناحیه مقدسه، زیارت ناحیه مقدسه، دانلود صوتی زیارت وارث (زیارت مطلقه امام حسین علیه السلام)، دانلود زیارت وارث (زیارت مطلقه امام حسین علیه السلام)، دانلود صوتی زیارت امام حسین (ع)، دانلود صلوات امام حسین (ع) - (حسن زاده)، دانلود صوتی توسل به امام حسین (ع)، دانلود زیارت روز سه شنبه به نام امام سجاد و امام محمد باقر (ع)، دانلود زیارت امام محمد باقر (ع) با صدای فرهمند، دانلود صوت صلوات امام محمد باقر (ع)، دانلود صوتی توسل به امام محمد باقر (ع)، دانلود صوتی زیارت امام جعفر صادق (ع)، زیارت امام جعفر صادق (ع)، صلوات امام جعفر صادق (ع) - (فرهمند)، دانلود زیارت امام موسی کاظم (ع)، دانلود صوت زیارت امام موسی کاظم (ع)، دانلود صوتی توسل به امام موسی کاظم (ع)، دانلود زیارت مشترک کاظمین، دانلود صوتی زیارت امام رضا (ع) با صدای فرهمند، زیارت امام رضا (ع)، صلوات امام رضا (ع)، وداع با امام رضا، دانلود صوت زیارت امام رضا (ع) در هنگام وارد شدن به حرم، زیارت امام جواد (ع)، دانلود صوت زیارت امام جواد (ع)، صلوات امام جواد (ع)، دانلود صوت توسل به امام جواد (ع)، دانلود صوت زیارت امام هادی (ع)، صلوات امام هادی، دانلود صوتی توسل به امام هادی - (محسن حسن زاده)، دانلود زیارت امام حسن عسگری (ع)، دانلود صوت زیارت امام حسن عسگری (ع)، صلوات امام حسن عسگری (ع)، توسل به امام حسن عسگری (ع)، دانلود صوت زیارت روز جمعه به نام امام زمان (عج)، زیارت روز جمعه به نام امام زمان (عج)، دانلود صوت زیارت آل یس، دانلود زیارت آل یس با صدای سماواتی، دانلود صوتی زیارت آل یس با صدای فرهمند، دانلود صوتی استغاثه به امام زمان (ع)، استغاثه به امام زمان (عج)، دانلود صلوات امام زمان (ع)، زیارت مادر امام زمان (ع)، دانلود زیارت حضرت زینب (س)، دانلود صوت زیارت حضرت عباس (ع)، دانلود صوتی زیارت حضرت رقیه (س)، دانلود صوت زیارت حضرت معصومه (س)، دانلود زیارت رجبیه، دانلود زیارت ائمه بقیع (علیهم السلام)، دانلود صوت زیارت ائمه بقیع (علیهم السلام) با صدای فرهمند، زیارت ائمه سُر َّ مَن رَائ (سامرا) (علیهم السلام) - (فرهمند)، دانلود اذن دخول حرم های شریفه - (فرهمند)، دانلود زیارت جامعه کبیره با صدای فرهمند، دانلود زیارت جامعه کبیره با صدای حاج مهدی سماواتی، دانلود صوتی زیارت جامعه کبیره، دانلود زیارت با صدای زیبا و دلنشین، دانلود رایگان زیارت، Download Ziarat، Danlod ziarat،
نویسنده : منصور زارع خورمیزی - ساعت 02:31 ب.ظ روز جمعه 30 دی 1390   |    نظرات()   |    لینک ثابت

 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic