برای دانلود مداحی های محرم 91 اینجا ، محرم 90 اینجا ، محرم 89 اینجا ، محرم 88 اینجا ، محرم 87 اینجا ، محرم 86 اینجا و محرم 85 اینجا کلیک کنید

مستند دیوارهای یخی

این مستند شامل خاطرات مقام معظم رهبری از بازداشت سال 1353 در زندان کمیته مشترک

ضدخرابکاریاست که در بازدید معظم له از موزه عبرت در سال 1384 مطرح شده است

قسمت اول      قسمت دوم     قسمت سوم

مستند سیره عملی امام روح الله (ره) پخش شده از صدا و سیما

سیره عملی امام روح الله (1)    سیره عملی امام روح الله (2)    سیره عملی امام روح الله (3)

سیره عملی امام روح الله (4)    سیره عملی امام روح الله (5)    سیره عملی امام روح الله (6)

سیره عملی امام روح الله (7)    سیره عملی امام روح الله (8)    سیره عملی امام روح الله (9)

سیره عملی امام روح الله (10)  سیره عملی امام روح الله (11)   سیره عملی امام روح الله (12)

سیره عملی امام روح الله (13)  سیره عملی امام روح الله (14)   سیره عملی امام روح الله (15)

تداوم سیره عملی امام روح الله (16)آهنگران

آهنگران

1-فرمان رسیده از خمینی رهبر ایران         play downlaod
2-خوزستان play downlaod
3-کو شهیدان ما play downlaod
4-ای برادر که در سنگری تو play downlaod
5-ای خواهران،ای مادران play downlaod
6-هویزه play downlaod
7-پاسداران رزمنده قهرمان play downlaod
8-سبکبالان خرامیدند و رفتند play downlaod
9-ای لشگر صاحب زمان play downlaod
10-آوای لبیک شنیدم play downlaod
11-سوی دیار عاشقان play downlaod
12-بپا ایا دلاوران play downlaod
13-هیهات من الذله play downlaod
14-با نوای کاروان play downlaod
15-یا حسین بر جبین ها بسته play downlaod
16-کربلای جبهه ها یادش بخیر play downlaod
17-ذوق و شوق نینوا کرده دلم play downlaod
18-کربلا منتظر ماست بیا تا برویم play downlaod
19-چهارمین سالگرد امام play downlaod
20-شیعه play downlaod
21-نیزه شکسته play downlaod
22-ای لشگر حسینی play downlaod
23-در باغ شهادت play downlaod
24-جان به کف play downlaod
25-بهر آزادی قدس از کربلا باید گذشت play downlaod
26-هر که دم از کرببلا می زند play downlaod

  


 کویتی پور

کویتی پور

1-رو به سوی کعبه دلها                       play download
2-الا یا ایها ساقی play downlaod
3-عمه جان این جا کجاست play downlaod
4-ممد نبودی ببینی play downlaod
5-سپاه محمد می آید play downlaod
6-السلام ای سرزمین کربلا play downlaod
7-ای مهدی صاحب زمان play downlaod
8-هنگام پیکاره play downlaod
9-یاران چه غریبانه 1 play downlaod
10-یاران چه غریبانه 2 play downlaod
11-یاران چه غریبانه 3 play downlaod
12-یاران چه غریبانه 4 play downlaod
13-چنگ دل play downlaod
14-کعبه دلها play downlaod
15-آرزومندان play downlaod

 


  حاج محمد رضا آغاسی

آغاسی

1-منیت را اگر از خود برانی                play download
2-مرگ اگر اسب مرا زین کند play downlaod
3-هر زمان یاد جماران می کنم play downlaod
4-به نام خداوند مردان جنگ play downlaod
5-از روز ازل نیازمندیم play downlaod
6-گفت فحشا در کجا آید پدید play downlaod
7-خبر آمد خبری در راه است... play downlaod

 


  شهید آوینی

شهید آوینی

1-صفای دل                                    play download
2-انتظار سایه ای از اشتیاق play downlaod
3-اشتیاق بی انتهایی play downlaod
4-بعثت دوباره play downlaod
5-بگذار آمریکا play downlaod
6-قطارها دو کوهه را فراموش کرده اند play downlaod
7-با من سخن بگو دو کوهه play downlaod
8-کربلا بیش از آنکه یک شهر باشد play downlaod
9-ما فرشتگان را دیدیم، ما عرش را... play downlaod
10-انس با خاک play downlaod
11-اما عشق می گوید play downlaod
12-فلسطینیان و سرزمینشان play downlaod
13-انقلاب سنگ و فلاخن play downlaod
14-شهرک میرون play downlaod
15-از ظاهر لحظه ها به باطن play downlaod
16-آنکه از مرگ می ترسد play downlaod
17-آب که با عقل تسبیحی خود... play downlaod
18-مرگ ما شهادت است play downlaod
19-نفس حجاب است play downlaod
20-عشایر رودخانه ای هستند play downlaod
21-جان مایه انقلاب اسلامی play downlaod
22-ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده play downlaod
23-همه جا مملکت حق play downlaod
24-شب موعود خدا play downlaod
25-دیروز را به خاطر داری play downlaod
26-جهان هرگز باور نداشت play downlaod
27-عطر خوش صلوات play downlaod
28-وصیت نامه شهید هادی بخش 1 play downlaod
29-وصیت نامه شهید هادی بخش 2 play downlaod
30-دعای حسن مستجاب شد play downlaod
31-لشکر امام حسین(ع) play downlaod
32-وقتی از این کانالها که سنگر های... play downlaod
33-مرگ آگاهی play downlaod

 


  سرود

1-ای لشگر صاحب زمان                        play download
2-برخیزید ،ای شهیدان راه خدا play download
3-ای جوهر شرف play download
4-کاروان play download
5-محمد نبودی ببینی play download
6-کجایید ای شهیدان خدایی play download
7-خجسته باد این پیروزی play download
8-ای بسیج، ای سرافرازان play download
9-خورشید از افق دمیده بنگر play download

 


  موسیقی

1-مارش حمله 1                                    play download
2-مارش حمله 2 play download
3-سمفونی خرمشهر play download
4-کربلا play download
5-بوی پیراهن یوسف(1) play download
6-بوی پیراهن یوسف(2) play download
7-بوی پیراهن یوسف(3) play download
8-بوی پیراهن یوسف(4) play download
9-بوی پیراهن یوسف(5) play download
10-خاک سرخ (1) play download
11-خاک سرخ (2) play download
12-خاک سرخ (3) play download
13-خاک سرخ (4) play download
14-خاک سرخ (5) play download
15-خاک سرخ (6) play download
16-از کرخه تا راین (1) play download
17-از کرخه تا راین (2) play download
18-از کرخه تا راین (3) play download
19-از کرخه تا راین (4) play download
20-از کرخه تا راین (5) play download
21-از کرخه تا راین (6) play download
22-از کرخه تا راین (7) play download
23-از کرخه تا راین (8) play download
24-روز واقعه (1) play download
25-روز واقعه (2)  play download
26-روز واقعه (3) play download
27-روز واقعه (4) play download
28-روز واقعه (5) play download
29-محمد رسول الله (1) play download
30-محمد رسول الله (2) play download
31-محمد رسول الله (3) play download
32-محمد رسول الله (4) play download
33-محمد رسول الله (5) play download
34-محمد رسول الله (6) play download
35-محمد رسول الله (7) play download
36-محمد رسول الله (8) play download
37-محمد رسول الله (9) play download
38-محمد رسول الله (10) play download
39-محمد رسول الله (11) play download
40-محمد رسول الله (12) play download
41-اخراجی ها (1) play download
42-اخراجی ها (2) play download
43-اخراجی ها (3) play download
44-اخراجی ها (4) play download
45-اخراجی ها (5) play download
45-اخراجی ها (6) play download
47-اخراجی ها (7) play download
48-اخراجی ها (8) play download
49-اخراجی ها (9) play download
50-اخراجی ها (10) play download
51-اخراجی ها (11) play download
52-اخراجی ها (12) play download
53-اخراجی ها (13) play download
54-اخراجی ها (14) play download
55-اخراجی ها (15) play download
56-اخراجی ها (16) play download
57-امام علی (ع) play download
58-ولایت عشق play download
59-موسیقی متن فیلم سیمرغ play download
60-موسیقی متن  فیلم افق play download
61-موسیقی متن فیلم بازمانده play download
62-موسیقی متن فیلم دوئل play download
63-موسیقی متن فیلم عروسی خوبان play download
64-موسیقی متن فیلم پناهنده play download
65-موسیقی متن فیلم ترن play download
66-موسیقی متن فیلم خداحافظ رفیق(1) play download
67-موسیقی متن فیلم خداحافظ رفیق(2) play download

 


 شهید چمران

شهید چمران

1-اتو بیوگرافی 1                                     play download
2-اتو بیوگرافی 2 play download
3-اتو بیوگرافی 3 play download
4-اتو بیوگرافی 4 play download
5-اتو بیوگرافی 5 play download
6-اتو بیوگرافی 6 play download
7-اتو بیوگرافی 7 play download
8-اتو بیوگرافی 8 play download
9-انقلاب اسلامی ایران،زمینه ساز ظهور  1 play download
10-انقلاب اسلامی ایران،زمینه ساز ظهور 2 play download
11-انقلاب اسلامی ایران،زمینه ساز ظهور 3 play download
12-انقلاب اسلامی ایران،زمینه ساز ظهور 4 play download
13-انقلاب اسلامی ایران،زمینه ساز ظهور 5 play download
14-انقلاب اسلامی ایران،زمینه ساز ظهور 6 play download
15-امام علی،تجلی عدل خدا 1 play download
16-امام علی،تجلی عدل خدا 2 play download
17-امام علی،تجلی عدل خدا 3 play download
18-امام علی،تجلی عدل خدا 4 play download
19-امام علی،تجلی عدل خدا 5 play download
20-مناجات نامه شهید چمران 1 play download
21-مناجات نامه شهید چمران 2 play download
22-مناجات نامه شهید چمران 3 play download
23-مناجات نامه شهید چمران 4 play download

 


 نوای دل

1-حاج منصور-دو کوهه                             play download
2-حاج منصور-دو کوهه السلام ای خانه عشق play download
3-حاج منصور-شلمچه play download
4-حاج منصور-کجائید ای شهیدان خدایی play download
5-حاج منصور-یادش بخیر play download
6-حدادیان-زیارت عاشورا play download
7-مداحی علمدار شهید play download
8-راز سنگر های عشق-اصفهانی play download
9-نامه دختر شهید ناصری به پدر play download
10-شهدا چند روز قبل از شهادت play download
11-بیا با هم کنار سنگر بشینیم play download
12-مهر تابان معانی هستی play download
13-موج زنده(جانبازان)-سپهر play download
14-یاد امام و شهدا-حدادیان play download
15-خوشا آنان که الله یارشان بی-افتخاری play download
16-کاش من هم نینوایی می شدم play download
17-نامت ای بسیجی play download
18-خاطرات گردان یاسین(1) play download
19-خاطرات گردان یاسین(2) play download
20-مناجات با شهدا-به یاد کربلای 4 و 5 play download
21-کربلا ما داریم می آئیم play download
22-سربندهای فراموش شده play download

برچسب ها: دانلود سوی دیار عاشقان از آهنگران، دانلود رو به سوی کعبه دلها از کویتی پور، دانلود الا یا ایها ساقی از کویتی پور، دانلود ممد نبودی ببینی از کویتی پور، دانلود ای مهدی صاحب زمان از کویتی پور، دانلود یاران چه غریبانه از کویتی پور، دانلود چنگ دل آهنگ دلکش میزند از کویتی پور، دانلود خبر آمد خبری در راه است از مرحوم آغاسی، دانلود شعر خوانی های آغاسی، داﻧﻠﻮد ﻧﻮای جبهه از ﺣﺎج ﺻﺎدق آھﻨﮕﺮان، داﻧﻠﻮد ﻧﻮای جبهه از کویتی پور، دانلود موسیقی فیلم سیمرغ، دانلود موسیقی فیلم خداحافظ رفیق، دانلود آهنگ فیلم امام علی (ع)، دانلود موسیقی فیلم امام علی (ع)، دانلود موسیقی فیلم ولایت عشق، سمفونی خرمشهر، شهید چمران، آغاسی، آهنگران، کویتی پور، انقلاب اسلامی ایران زمینه ساز ظهور، مناجات نامه شهید چمران، امام علی (ع) تجلی عدل خدا، حاج منصور-دو کوهه السلام ای خانه عشق، دانلود کجائید ای شهیدان خدایی از حاج منصور، دانلود زیارت عاشورا از سعید حدادیان، مداحی علمدار شهید، دانلود سرود راز سنگر های عشق از اصفهانی، نامه دختر شهید ناصری به پدر، شهدا چند روز قبل از شهادت، دانلود نوحه یاد امام و شهدا از سعید حدادیان، دانلود سرود خوشا آنان که الله یارشان بی از افتخاری، خاطرات گردان یاسین، مناجات با شهدا، کربلا ما داریم می آئیم، سربندهای فراموش شده، دانلود سبکبالان خرامیدند و رفتند از آهنگران، شهید آوینی، دانلود موسیقی های مربوط با دفاع مقدس، دانلود موسیقی های ویژه دفاع مقدس، دانلود موسیقی فیلم های دفاع مقدس، دانلود آهنگ های دفاع مقدس، دانلود موسقی های انقلاب و دفاع مقدس، دانلود کربلا منتظر ماست بیا تا برویم از آهنگران، Download songs، دانلود آهنگ سبکبالان خرامیدند و رفتند از آهنگران، دانلود آهنگ فیلم سیمرغ (دفاع مقدس)، دانلود آنلاین نوای مذهبی، دانلود نوای مذهبی، دانلود نواهای مذهبی، دانلود رایگان نوای مذهبی،
نویسنده : منصور زارع خورمیزی - ساعت 08:17 ب.ظ روز جمعه 25 شهریور 1390   |    نظرات()   |    لینک ثابت

Download

Play

کویتی پور

ممد نبودی ببینی

Download

Play

کویتی پور

کعبه دلها

Download

Play

صادق آهنگران

ای لشکر حسینی

Download

Play

صادق آهنگران

ای جان نثاران

Download

Play

صادق آهنگران

ای لشکر صاحب زمان

Download

Play

صادق آهنگران

سوی دیار عاشقان

Download

Play

صادق آهنگران

در باغ شهادت

Download

Play

---------

مارشسرودهای انقلابی

Download play

22 بهمن

1

Download play

الله الله

2

Download play

الله الله لا اله الا الله

3

Download play

الله اکبر

4

Download play

آرمانم شهادت

5

Download play

ارتش برادر ما

6

Download play

بهاران خجسته باد

7

Download play

بهمن خونین

8

Download play

دیو چو بیرون رود

9

Download play

گلزار وطن

10

Download play

خجسته باد

11

Download play

خمینی ای امام

12

Download play

لاله در خون

13

Download play

مسلمانان به پا خیزید

14

Download play

ظفر مبارک

15

Download play

سنگر اسلام

16

Download play

سپیده اولین بهار

17

Download play

خجسته باد این پیروزی

18

Download play

ایران ایران

19

Download play

وطنم

20

Download Play

همپای جلودار

21

Download Play

سرود بیاد ماندنی خلبانان

22دانلود فیلم و کلیپ لحظه های شهادت

لحظات شهادت (1)                  لحظات شهادت (2)

دانلود فیلم مصاحبه با نوجوان 14 ساله، شهید مهرداد عزیز اللهی

فیلم مصاحبه (1)                     فیلم مصاحبه (2)

دانلود فیلم بازدید مقام معظم رهبری از جبهه های دفاع مقدس

فیلم بازدید (1)                        فیلم بازدید (2)

دانلود فیلم دیدار مقام معظم رهبری از خانواده شهداء و جانبازان

فیلم دیدار (1)                         فیلم دیدار (2)

فیلم دیدار (3) - قسمت اول        فیلم دیدار (3) - قسمت دوم

دانلود فیلم خاطرات سرداران شلمچه

فیلم خاطرات (1)                     فیلم خاطرات (2)

فیلم خاطرات (3)

دانلود فیلم های مربوط به شهادت شهید آوینی

زندگی نامه                            شهادت

فیلم 1     فیلم 2     فیلم 3     فیلم 4     فیلم 5     فیلم 6     فیلم 7

بقیه کلیپ ها

فیلم شهید جهان آرا                 فیلم فاتح خرمشهر

آزادی خرمشهر                        فیلم عملیات بیت المقدسردیف

عنوان

1 ای ایران، ای مرز پر گهر
2 الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله
3 الله الله الله ، لا اله الا الله
4 آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو
5 این پیروزی خجسته باد این پیروزی
6 22 بهمن روز از خود گذشتن
7 شهید، راه تو افتخار، نام تو ماندگار
8 آمده موسم فتح و ایمان .. بهمن خونین جاویدان
9 بوی گل سوسن و یاسمن آید
10 مسلمانان به پا خیزید
11 ارمغان
12 آرمانم شهادت
13 از غم دل
14 از این انقلاب
15 آزاده مردی
16 برادر
17 برخیزید
18 بخوان هم وطن
19 چون آیی بر بالین من
20 دوره ی ایثار و کار
21 دشمن
22 انقلاب
23 هم رزم
24 حرف امام
25 پیرو خط امام
26 تو ای طلیعه ی سحر
27 سرود ملی جمهوری اسلامی ایران
28  شعر انقلاب (آغاسی)
29 الله اکبر
30 ملت برای ارتش، ارتش برای ملت
31 ای بسیج، ای سرفرازان افتخار میهن اید
32 به ناله ی در خون خفته، شهید دست از جان شسته
33 ای به امید کسان خفته
34 نصر من اله، جاودان نقش لقای تو
35 بهاران خجسته باد
36 خرمشهر، ای شهر شهیدان
37 من ایرانیم آرمانم شهادت
38 الا معمار و طراح حرم برخیز
39 هوا دلپذیر شد، گل از خاک بر دمید
40 نبودی با ما ببینی، که چه روزگاری داشتیم
41 هموطن کنون که سر زد از افق فروغ ایزد
42 تا تو ای بهار تازه آمدی سروهای سر فراز آمدند
43 با آمدنت بهار دل پیدا شد
44 گلزار وطن
45 هم پای جلودار
46 خلبانان ، ملوانان
47 خمینی ای امام، ای مجاهد ای مظهر شرف
48 سفر مبارک
49 الله اکبر خمینی رهبر
50 سپیده اولین بهار
51 وطنم (گلریز)
52 رهبرا از پی فرمان تو برخواستیم
53 الله الله الله.. مرد مسلمان
54 آن زمان که بنهادم س به پای آزادی
55 عاشقان سر مست
56 آزادگان مژده
57 به پیش به پیش ای دلاوران
58 بت شکنی بت شکنی خمینی
59 دیده بگشای ای برادر
60 ای ایران ای آذر ایزد نشان
61 ای سرباز ایرانی
62 گاه سفر شد
63 ایرانی، به هم زن بساط بت پرستی
64 ژاله خون شد
65 کاروان شهید
66 خدا یکی و ایمان یکی ..
67 ما از برای حفظ دین می جنگیم
68 مژده ظفر
69 .. پیر ما را بوی پیراهن گرفت
70 سلاح بر گیرید
71 سپیده 1
72 سپیده 2
73 ستمگر
74 شهیدان
75 شهید ای فروغ حق
76 تیغ باید خون فشاند
77 تو را به خون شهیدان
78 یار دبستانی من

برچسب ها: دانلود صوتی سرود های انقلاب، دانلود سرود ای ایران ای مرز پر گهر، دانلود سرود الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله، دانلود سرود الله الله الله- لا اله الا الله، دانلود سرود آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، دانلود سرود این پیروزی خجسته باد این پیروزی، دانلود سرود 22 بهمن روز از خود گذشتن، دانلود سرود آمده موسم فتح و ایمان، دانلود سرود بهمن خونین جاویدان، دانلود سرود بوی گل سوسن و یاسمن آید، دانلود سرود مسلمانان به پا خیزید، دانلود صوتی سرود ملی جمهوری اسلامی ایران، دانلود سرود ملی جمهوری اسلامی ایران mp3، دانلود صوتی شعر انقلاب، دانلود سرود ملت برای ارتش ارتش برای ملت، دانلود سرود به ناله ی در خون خفته- شهید دست از جان شسته، دانلود سرود بهاران خجسته باد، دانلود سرود الا معمار و طراح حرم برخیز، دانلود سرود هوا دلپذیر شد گل از خاک بر دمید، دانلود سرود هموطن کنون که سر زد از افق فروغ ایزد، دانلود سرود خلبانان ملوانان، دانلود سرود خمینی ای امام ای مجاهد ای مظهر شرف، دانلود سرود الله اکبر خمینی رهبر، دانلود سرود وطنم از گلریز، دانلود سرود بت شکنی بت شکنی خمینی، دانلود سرود دیده بگشای ای برادر، دانلود سرود پیر ما را بوی پیراهن گرفت، دانلود سرود یار دبستانی من، دانلود صوتی یار دبستانی من به صورت mp3، دانلود گلچین سرودهای انقلاب، سرود های انقلاب برای دانلود رایگان، Download sorood enghelab،
نویسنده : منصور زارع خورمیزی - ساعت 12:11 ب.ظ روز جمعه 16 اردیبهشت 1390   |    نظرات()   |    لینک ثابت

ردیف موضوع حجم
(KB)
1

مادر برام قصه بگو

826
2

خرمشهر ای شهر دلیران

743
3

سمفونی خرمشهر

963
4

ای بسیج ای سرفرازان افتخار میهنید

503
5

شهادتت مبارک ای ..

825
6

شهیدم من به کام خود رسیدم من

943
7

آرزومندان به پا خیزید

1.242
8

ای فروغ ایزدی

333
9

ای دشت شهیدان کرب و بلا خوزستان

972
10

قافله سالار

1.435
11

ای کاش در دل ذره ای شور و نوا بود

649
12

جاده و اسب محیاست بیا تا برویم

667
13

شب است و سکوت است و ماه است و من

943
14

از خون پاک لاله رویان هویزه

1.327
15

ای برادر که در سنگری

1.492
16

به پا ایا دلاوران به سوی جبهه شد روان سپاه مهدی

782
17

ز غم پر کرده ساقی جانم امشب

712
18

ای مهدی صاحب زمان آماده ایم آماده ایم

1.053
19

مارش عملیات

522
20

ای لشگر صاحب زمان  آماده باش آماده باش

806
21

ای لشگر حسینی، تا کربلا رسیدن، یک یاحسین دیگر

377
22

کربلا کربلا   ما داریم می آییم

430
23

رو به سوی کعبه ی دل ها کنید

828
24

چنگ دل آهنگ دل کش می زند

477
25

ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته

321
26

یاران چه غریبانه   رفتند و از این خانه

1.453
27

ای که می دارید فرمان خمینی را مطاع

788
28

شهید علمدار

830
29

ذوق و شوق نینوا کرده دلم

1.789
30

سرزمین نینوا یادش بخیر

605
31

ای جان نثاران، حسین یارتان

252
32

امری نما روح خدا، ما بفرمانیم

528
33

سوی دیار عاشقان رو به خدا می رویم

800
34

شیر مردان خدا کرب و بلا در انتظار است

480
35

بر پا مردان خدا، همّت کنید

688
36

کاروان الهی بر پا    تازه شد نهضت عاشورا

838
37

سرباز سرافرازم من   سر بر کف و جانبازم من

557
38

بهر آزادی قدس از کربلا باید گذشت

421
39

ای کاروان که می روی شکسته دل به کربلا

930
40

لاله ی خونین من ای تازه جوانم  شهید

1.007
41

ای از سفر برگشتگان، کو شهیدان ما

645
42

سبکبالان خرامیدند و رفتند

383
43

وای خداوندا منم حیران غمینم (سبک دشتی)

593
44

ای به امید کسان خفته زخود یاد آرید

666
45

حمله ور شد ارتش خلق ایران

684
46

ممد نبودی ببینی

638
47

از خون جوانان وطن لاله دمیده

472

برچسب ها: دانلود صوتی، دانلود آهنگ های دفاع مقدس، دانلود سروده های دفاع مقدس، دانلود سرود های دفاع مقدس، دانلود سرود های جنگ و جبهه، دانلود نواهای دفاع مقدس، دانلود سرود مادر برام قصه بگو، دانلود سرود خرمشهر ای شهر دلیران، دانلود سمفونی خرمشهر، دانلود صوتی سرود ای بسیج ای سرفرازان افتخار میهنید، دانلود جاده و اسب محیاست بیا تا برویم از آهنگران، دانلود شب است و سکوت است و ماه است و من از آهنگران، دانلود ای مهدی صاحب زمان آماده ایم آماده ایم از آهنگران، دانلود صوتی مارش عملیات، دانلود صوتی ای لشگر صاحب زمان آماده باش آماده باش از آهنگران، دانلود ای لشگر حسینی- تا کربلا رسیدن- یک یاحسین دیگر از آهنگران، دانلود مداحی کربلا کربلا ما داریم می آییم، دانلود مداحی رو به سوی کعبه ی دل ها کنید، دانلود چنگ دل آهنگ دل کش می زند از کویتی پور، دانلود ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته از کویتی پور، دانلود آهنگ یاران چه غریبانه رفتند و از این خانه، دانلود ذوق و شوق نینوا کرده دلم از آهنگران، دانلود سرزمین نینوا یادش بخیر از آهنگران، دانلود صوتی امری نما روح خدا ما بفرمانیم، دانلود سوی دیار عاشقان رو به خدا می رویم با صدای آهنگران، دانلود شیر مردان خدا کرب و بلا در انتظار است، دانلود بر پا مردان خدا همّت کنید، دانلود سرباز سرافرازم من سر بر کف و جانبازم من، دانلود سبکبالان خرامیدند و رفتند از آهنگران، دانلود نوحه های دفاع مقدس، دانلود مداحی های دفاع مقدس، دانلود نوحه های زمان جنگ و جبهه، Downlaod sorood Defae moghadas،
نویسنده : منصور زارع خورمیزی - ساعت 12:04 ب.ظ روز جمعه 16 اردیبهشت 1390   |    نظرات()   |    لینک ثابت

موسیقی فیلم های دفاع مقدس
ردیف

موضوع

حجم
(KB)

1 بوی پیراهن یوسف، قسمت اول 211
2 بوی پیراهن یوسف، قسمت دوم 338
3 خاک سرخ، قسمت اول 275
4 خاک سرخ، قسمت دوم 632
5 خداحافظ رفیق، قسمت اول 530
6 خداحافظ رفیق، قسمت دوم 755
7 اخراجی ها 922
8 یاد باد آن روزگاران ، یاد باد 557
9 دست های خالی 309
10 جبهه 1.08
11 اُفق 241
12 سیمرغ 152
13 اگر آن گل من زدر آید    زغروب وطن سحر آید 209
بسیجی مرحوم ابوالفضل سپهر
1 اتل متل یه بابا که اون قدیم ندیما 3,198
2 حرف های دل 1,515
3 آهای آهای بچه ها اینجا عجب حالیه 1,089
4 چشم چشم دو تا چشم    خمار و نافذ و مست 318
5 اتل متل یه بابا    دلیر و زار و بیمار 297
6 اتل متل یه مادر    نحیف و زار و خسته 567
7 اتل متل یه جعبه    پر از مداد رنگی 779
8 آی دونه دونه دونه    نون و پنیر و پونه 594
9 آی قصه قصه قصه    نون و پنیر و پسته 742
10 اتل متل یه بابا     که اومده از سفر 1,31
صدای فرماندهان شهید
1 تماس شهید باقری با شهید باکری که در محاصره گیر افتاده است (بیسیم) 1,485
2 صدای مکالمه شهیدان همت،باقری،متوسلیان،شهبازی و غیره در عملیات بیت المقدس (بیسیم) 176
3 سردار رشید جوابی عجیب از شهید کاظمی دریافت می کند (بیسیم) 957
4 اصرار از شهید باقری و انکار از سردار رحیم صفوی (بیسیم) 994
5

شهید ابراهیم همّت

157
6

شهید حسن باقری 1

297
7

شهید حسن باقری 2

718
8

شهید مصطفی چمران

995
9

شهید حسین خرازی

85
10

شهید مهدی زین الدین

154
11

شهید مهدی باکری

153
12

شهید کاوه

132


برچسب ها: دانلود صدای فرماندهان شهید، دانلود موسیقی و آهنگ، دانلود صوتی، دانلود موسیقی متن فیلم های دفاع مقدس، دانلود آهنگ فیلم بوی پیراهن یوسف، دانلود آهنگ فیلم خاک سرخ، دانلود آهنگ فیلم خداحافظ رفیق، دانلود آاهنگ فیلم اخراجی ها، دانلود آهنگ فیلم دست های خالی، دانلود آهنگ فیلم سیمرغ، دانلود آهنگ فیلم اُفق، دانلود اتل متل یه بابا که اون قدیم ندیما از سپهر، دانلود حرف های دل از مرحوم سپهر، دانلود آهای آهای بچه ها اینجا عجب حالیه از سپهر، دانلود چشم چشم دو تا چشم خمار و نافذ و مست از سپهر، دانلود اتل متل یه بابا دلیر و زار و بیمار از سپهر، دانلود آی قصه قصه قصه نون و پنیر و پسته از مرحوم سپهر، دانلود صوتی تماس شهید باقری با شهید باکری که در محاصره گیر افتاده است، دانلود صدای مکالمه شهیدان همت-باقری-متوسلیان-شهبازی و غیره در عملیات بیت المقدس، دانلود صوتی سردار رشید جوابی عجیب از شهید کاظمی دریافت می کند، دانلود صوتی اصرار از شهید باقری و انکار از سردار رحیم صفوی، دانلود صدای شهید ابراهیم همّت، دانلود صدای شهید حسن باقری، دانلود صدای شهید مصطفی چمران، دانلود صدای شهید حسین خرازی، دانلود صدای شهید مهدی زین الدین، دانلود صدای شهید مهدی باکری، دانلود صدای شهید کاوه، دانلود شعر خوانی های بسیجی مرحوم ابوالفضل سپهر، Download sot shahidan،
نویسنده : منصور زارع خورمیزی - ساعت 11:46 ق.ظ روز جمعه 16 اردیبهشت 1390   |    نظرات()   |    لینک ثابت

 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic