مذهبی اسلامی شامل صدها مداحی جدید http://mazhaby.mihanblog.com 2020-08-14T05:34:04+01:00 text/html 2012-01-20T10:01:05+01:00 mazhaby.mihanblog.com منصور زارع خورمیزی دانلود زیارات معصومین ( علیهم السلام ) http://mazhaby.mihanblog.com/post/118 <P><B><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00; FONT-SIZE: 9pt" color=#ff00ff face=Tahoma>زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین</FONT></B><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00; FONT-SIZE: 9pt" color=#ff00ff face=Tahoma> (علیهم السلام)</FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-WEIGHT: 700" face=Tahoma><A name=payambar>1. پیامبر اکرم (ص)</A></FONT></P><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" face=Tahoma><A href="http://dl.aviny.com/voice/doa_ziarat/ziarat/h.rasoul_01.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">زیارت حضرت رسول اکرم (ص)</SPAN></A><SPAN lang=fa> </SPAN>- <SPAN lang=fa>(</SPAN>فرهمند<SPAN lang=fa>)</SPAN></FONT> <P><FONT face=Tahoma><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dl.aviny.com/voice/doa_ziarat/doa/ziarat-hazrat-rasul-az-rah-dur.mp3"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">زیارت حضرت رسول اکرم (ص)<SPAN lang=en-us> </SPAN>از راه دور</SPAN></A></SPAN></FONT></P><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" face=Tahoma><A href="http://dl.aviny.com/voice/doa_ziarat/doa/tavasol-hazrat-rasul.mp3"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">توسل به حضرت رسول (ص)</SPAN></A></FONT> <P><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" face=Tahoma><A href="http://dl.aviny.com/voice/doa_ziarat/doa/salavat-hazrat-rasul-hasanzade.mp3"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">صلوات حضرت رسول (ص)</SPAN></A> - <SPAN lang=fa>(</SPAN>حسن زاده<SPAN lang=fa>)</SPAN></FONT></P><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" face=Tahoma><A href="http://dl.aviny.com/voice/doa_ziarat/doa/keifiat-ziarat-hazrat-rasul.mp3"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">کیفیت زیارت حضرت رسول (ص)</SPAN></A></FONT> <P><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" face=Tahoma><B><A name=eali>2. امام علی (ع)</A></B></FONT></P> text/html 2012-01-20T08:32:21+01:00 mazhaby.mihanblog.com منصور زارع خورمیزی دانلود مستند دفاع مقدس http://mazhaby.mihanblog.com/post/117 <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00; FONT-SIZE: 9pt" color=#ff0000 face=Tahoma>دانلود مستند دفاع مقدس</FONT></P> <P align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" face=Tahoma>این مجموعه 19 قسمتی مستند دفاع مقدس به بازخوانی حقیقی هشت سال دفاع پر فراز و نشیب، دشوار و پیروز ملت ایران و رزمندگان مومن و شجاع اختصاص دارد و تلاش می کند با تکیه بر مستندات، تصویری واقعی از ابعاد مختلف جنگ تحمیلی ارائه کند. نظرسنجی ها نشان می دهد مستند دفاع مقدس در میان قشرهای مختلف مردم از جمله رزمندگان و مدافعان سالهای "حماسه ودفاع "، و نوجوانان وجوانان با استقبال بسیارخوبی روبرو شده است. </FONT></P> <P align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" face=Tahoma><STRONG>دانلود با لینک مستقیم - فرمت MP4</STRONG></FONT></P> <P align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" face=Tahoma><A href="http://dl.yasintv.com/029_Mostanad_Defa_Moghaddas/01_Defa_Moghaddas.mp4"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none" lang=fa>قسمت (1)</SPAN></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A href="http://dl.yasintv.com/029_Mostanad_Defa_Moghaddas/02_Defa_Moghaddas.mp4"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">قسمت (2)</SPAN></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A href="http://dl.yasintv.com/029_Mostanad_Defa_Moghaddas/03_Defa_Moghaddas.mp4"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">قسمت (3)</SPAN></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A href="http://dl.yasintv.com/029_Mostanad_Defa_Moghaddas/04_Defa_Moghaddas.mp4"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">قسمت (4)</SPAN></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A href="http://dl.yasintv.com/029_Mostanad_Defa_Moghaddas/05_Defa_Moghaddas.mp4"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">قسمت (5)</SPAN></A></FONT></P> <P align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" face=Tahoma><A href="http://dl.yasintv.com/029_Mostanad_Defa_Moghaddas/06_Defa_Moghaddas.mp4"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">قسمت (6)</SPAN></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A href="http://dl.yasintv.com/029_Mostanad_Defa_Moghaddas/07_Defa_Moghaddas.mp4"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">قسمت (7)</SPAN></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A href="http://dl.yasintv.com/029_Mostanad_Defa_Moghaddas/08_Defa_Moghaddas.mp4"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">قسمت (8)</SPAN></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A href="http://dl.yasintv.com/029_Mostanad_Defa_Moghaddas/09_Defa_Moghaddas.mp4"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">قسمت (9)</SPAN></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A href="http://dl.yasintv.com/029_Mostanad_Defa_Moghaddas/10_Defa_Moghaddas.mp4"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">قسمت (10)</SPAN></A></FONT></P> <P align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" face=Tahoma><A href="http://dl.yasintv.com/029_Mostanad_Defa_Moghaddas/11_Defa_Moghaddas.mp4"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">قسمت (11)</SPAN></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A href="http://dl.yasintv.com/029_Mostanad_Defa_Moghaddas/12_Defa_Moghaddas.mp4"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">قسمت (12)</SPAN></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A href="http://dl.yasintv.com/029_Mostanad_Defa_Moghaddas/13_Defa_Moghaddas.mp4"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">قسمت (13)</SPAN></A>&nbsp;&nbsp; <A href="http://dl.yasintv.com/029_Mostanad_Defa_Moghaddas/14_Defa_Moghaddas.mp4"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">قسمت (14)</SPAN></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A href="http://dl.yasintv.com/029_Mostanad_Defa_Moghaddas/15_Defa_Moghaddas.mp4"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">قسمت (15)</SPAN></A></FONT></P> <P align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" face=Tahoma><A href="http://dl.yasintv.com/029_Mostanad_Defa_Moghaddas/16_Defa_Moghaddas.mp4"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">قسمت (16)</SPAN></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A href="http://dl.yasintv.com/029_Mostanad_Defa_Moghaddas/17_Defa_Moghaddas.mp4"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">قسمت (17)</SPAN></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A href="http://dl.yasintv.com/029_Mostanad_Defa_Moghaddas/18_Defa_Moghaddas.mp4"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">قسمت (18)</SPAN></A>&nbsp;&nbsp; <A href="http://dl.yasintv.com/029_Mostanad_Defa_Moghaddas/19_Defa_Moghaddas.mp4"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">قسمت (19)</SPAN></A></FONT></P> text/html 2012-01-20T08:20:58+01:00 mazhaby.mihanblog.com منصور زارع خورمیزی سه اسکرین سیور ویژه شهادت امام رضا (ع) http://mazhaby.mihanblog.com/post/115 <P><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: #ffff33; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #ff0000; FONT-SIZE: 9pt">دانلود اسکرین سیورهای مذهبی به مناسبت شهادت امام رضا (ع)</SPAN></P> <P><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: #ffff33; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #ff0000; FONT-SIZE: 9pt">مجموعه<SPAN lang=en-us>3</SPAN><SPAN lang=fa> اسکرین سیور</SPAN> <SPAN lang=fa>(</SPAN>screen saver<SPAN lang=fa>)</SPAN> <SPAN lang=fa>ویژه شهادت امام رضا (ع) برای ویندوز</SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" lang=fa><A href="http://dnl.tebyan.net/1386/12/2008030416242725.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">اسکرین سیور 1</SPAN></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A href="http://dnl.tebyan.net/1386/12/20080304162427181.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">اسکرین سیور 2</SPAN></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A href="http://dnl.tebyan.net/1385/12/screen_sh_reza85_01.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">اسکرین سیور 3</SPAN></A></SPAN></P> text/html 2012-01-20T06:22:41+01:00 mazhaby.mihanblog.com منصور زارع خورمیزی دانلود سخنرانی به مناسبت شهادت امام رضا (ع) http://mazhaby.mihanblog.com/post/114 <P align=center><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #ff0000; FONT-SIZE: 9pt">دانلود سخنرانی به مناسبت شهادت امام رضا (علیه السلام)</SPAN></P> <TABLE style="WIDTH: 471px" dir=rtl border=0 cellPadding=0 align=center> <TBODY> <TR> <TD width=321><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">شهادت امام رضا (ع) - آیت الله مجتهدی تهرانی</SPAN></TD> <TD width=61><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1385/12/1-sokhan_01.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width=81><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1385/12/1-sokhan_01.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD width=321><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">شهادت امام رضا (ع) - حجت الاسلام منافی</SPAN></TD> <TD width=61><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1385/12/1-sokhan_02.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width=81><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1385/12/1-sokhan_02.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD width=321><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">شهادت امام رضا (ع) - دکتر رفیعی</SPAN></TD> <TD width=61><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1385/12/1-sokhan_03.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width=81><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1385/12/1-sokhan_03.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD width=321><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><STRONG style="FONT-WEIGHT: 400">شهادت امام رضا </STRONG>(ع)<STRONG style="FONT-WEIGHT: 400"> - حجة الاسلام دکتر رفیعی</STRONG></SPAN></TD> <TD width=61><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1386/12/20080304115907578.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width=81><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1386/12/20080304115908141.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD width=321><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><STRONG style="FONT-WEIGHT: 400">شهادت امام رضا </STRONG>(ع)<STRONG style="FONT-WEIGHT: 400"> - حجة الاسلام پناهیان سال 81</STRONG></SPAN></TD> <TD width=61><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1386/12/20080304115906156.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width=81><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1386/12/2008030411590778.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD width=321><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">سخنرانی 1</SPAN></TD> <TD width=61><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1385/12/1-sokhan_04.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width=81><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1385/12/1-sokhan_04.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD width=321><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">سخنرانی 2</SPAN></TD> <TD width=61><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1385/12/1-sokhan_05.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width=81><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1385/12/1-sokhan_05.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD width=321><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">سخنرانی 3</SPAN></TD> <TD width=61><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1385/12/1-sokhan_06.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width=81><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1385/12/1-sokhan_06.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD width=321><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">سخنرانی 4</SPAN></TD> <TD width=61><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1385/12/1-sokhan_07.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width=81><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1385/12/1-sokhan_07.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD width=321><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">سخنرانی 5</SPAN></TD> <TD width=61><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1385/12/1-sokhan_08.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width=81><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1385/12/1-sokhan_08.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD width=321><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">سخنرانی 6</SPAN></TD> <TD width=61><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1385/12/1-sokhan_09.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width=81><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1385/12/1-sokhan_09.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD width=321><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">سخنرانی 7</SPAN></TD> <TD width=61><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1385/12/1-sokhan_10.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width=81><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1385/12/1-sokhan_10.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD width=321><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">سخنرانی 8</SPAN></TD> <TD width=61><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1385/12/1-sokhan_11.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width=81><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1385/12/1-sokhan_11.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD width=321><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">سخنرانی 9</SPAN></TD> <TD width=61><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1385/12/1-sokhan_12.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width=81><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1385/12/1-sokhan_12.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD width=321><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">سخنرانی 10</SPAN></TD> <TD width=61><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1385/12/1-sokhan_13.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width=81><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1385/12/1-sokhan_13.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD width=321><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">سخنرانی 11</SPAN></TD> <TD width=61><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1385/12/1-sokhan_14.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width=81><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1385/12/1-sokhan_14.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD width=321><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">سخنرانی 12</SPAN></TD> <TD width=61><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1385/12/1-sokhan_15.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width=81><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1385/12/1-sokhan_15.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD width=321><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">سخنرانی 13</SPAN></TD> <TD width=61><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1385/12/1-sokhan_16.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width=81><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1385/12/1-sokhan_16.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD width=321><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">سخنرانی 14</SPAN></TD> <TD width=61><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1385/12/1-sokhan_17.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width=81><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1385/12/1-sokhan_17.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD width=321><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">سخنرانی 15</SPAN></TD> <TD width=61><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1385/12/1-sokhan_18.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width=81><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1385/12/1-sokhan_18.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD width=321><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">سخنرانی 16</SPAN></TD> <TD width=61><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1385/12/1-sokhan_19.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width=81><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1385/12/1-sokhan_19.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD width=321><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">سخنرانی 17</SPAN></TD> <TD width=61><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1385/12/1-sokhan_21.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width=81><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1385/12/1-sokhan_21.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD width=321><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">سخنرانی 18</SPAN></TD> <TD width=61><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1385/12/1-sokhan_22.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width=81><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1385/12/1-sokhan_22.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2012-01-20T06:15:53+01:00 mazhaby.mihanblog.com منصور زارع خورمیزی زندگینامه امام رضا (ع) http://mazhaby.mihanblog.com/post/113 <P><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><SPAN style="COLOR: #ff0000" class=f58><STRONG>زندگینامه <SPAN lang=fa>امام هشتم : </SPAN>امام رضا <SPAN lang=fa>(ع)</SPAN></STRONG></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #008080; FONT-SIZE: 9pt" class=f49>نام: على. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #008080; FONT-SIZE: 9pt" class=f49>کنیه: ابوالحسن (چون کنیه امام موسى کاظم (ع) نیز ابوالحسن است، به امام رضا(ع) ابوالحسن ثانى نیز گفته&nbsp;می<SPAN lang=fa> شود</SPAN>). </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #008080; FONT-SIZE: 9pt" class=f49>القاب: رضا، صابر، رضى، وفى، فاضل و صدیق. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #008080; FONT-SIZE: 9pt" class=f49>از میان لقب‏هاى فوق، «رضا» شهرت بیشترى دارد. علت این که آن حضرت را «رضا» نامیده ‏اند، این است که پسندیده خدا در آسمان و مورد خشنودى رسول خدا(ص) وائمه اطهار (ع) در زمین بوده و دوستان و دشمنان به اتفاق از وى خشنود و راضى بودند. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #008080; FONT-SIZE: 9pt" class=f49>منصب: معصوم دهم و امام هشتم شیعیان. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #008080; FONT-SIZE: 9pt" class=f49>همچنین به مدت سه سال ولیعهد مأمون عباسى بود. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #008080; FONT-SIZE: 9pt" class=f49>تاریخ تولد: یازدهم ذیقعده سال 148 هجرى. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #008080; FONT-SIZE: 9pt" class=f49>برخى مورخان تاریخ تولد آن حضرت را سال 151 هجرى و برخى دیگر سال 153 هجرى، پنج سال پس از وفات امام جعفر صادق(ع) دانسته‏اند. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #008080; FONT-SIZE: 9pt" class=f49>محل تولد: مدینه مشرفه، در سرزمین حجاز (عربستان سعودى کنونى). </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #008080; FONT-SIZE: 9pt" class=f49>نسب پدرى: ابوالحسن، موسى بن جعفر بن محمد بن على بن حسین بن <SPAN lang=fa>علی </SPAN>‏بن ا<SPAN lang=fa>بیطالب</SPAN>(ع). </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #008080; FONT-SIZE: 9pt" class=f49>نام مادر: نجمه. نام‏هاى دیگرى نیز براى او نقل شده است؛ مانند: تکتم، اروى، سکن، ام البنین، شقرا، خیزران، سمانه، صقر و طاهره. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #008080; FONT-SIZE: 9pt" class=f49>این بانوى فاضله که با تربیت حمیده -مادر امام موسى کاظم(ع)- به کمالات انسانى و اخلاق اسلامى دست یافته بود، بهترین زنان عصر خویش در تعقل، دیندارى و حیابود. <BR>مدت امامت: از زمان شهادت پدرش، امام موسى کاظم (ع)، در رجب سال 183، تا سال 203 هجرى، به مدت بیست سال. آن حضرت در سن 35 سالگى به امامترسید. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #008080; FONT-SIZE: 9pt" class=f49>تاریخ و سبب شهادت: آخر ماه صفر سال 203 هجرى به وسیله زهرى که مأمون عباسى در خراسان به آن‏حضرت خورانید. حضرت رضا (ع) در هنگام شهادتش، 55&nbsp;ساله بود. برخى سال شهادت آن حضرت رإ؛ ح‏ح سال 205 و برخى 201 هجرى دانسته‏اند. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #008080; FONT-SIZE: 9pt" class=f49>محل دفن: مشهد مقدس (در استان خراسان، در کشور ایران). </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #008080; FONT-SIZE: 9pt" class=f49>همسران: 1. سبیکه یا خیزران، مادر امام محمد تقى (ع). 2. ام حبیبه (دختر مأمون). و چند ام ولد. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #008080; FONT-SIZE: 9pt" class=f49>فرزندان: 1. امام محمد تقى (ع) که پس از شهادت پدرش، در سن هفت سالگى به امامت رسید. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #008080; FONT-SIZE: 9pt" class=f49>علماى شیعه ایشان را تنها فرزند امام رضا (ع) دانسته‏ اند؛ اما در برخى منابع، فرزندان دیگرى نیز براى آن حضرت ذکر شده است که عبارتند از: 2. ابو محمد حسن. 3.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #008080; FONT-SIZE: 9pt" class=f49>&nbsp;جعفر. 4. ابراهیم. 5. حسن. 6. عایشه. 7. فاطمه. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #008080; FONT-SIZE: 9pt" class=f49>پس از نبرد میان امین و مأمون، فرزندان هارون الرشید، براى به دست آوردن منصب خلافت و پیروزى نهایىِ مأمون بر امین، در سال 201 هجرى امام رضا (ع) به اجبار و</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #008080; FONT-SIZE: 9pt" class=f49>&nbsp;اکراه مأمون به ولایت‏عهدى وى برگزیده شد. مأمون با این که در ظاهر براى امام رضا (ع) احترام ویژه‏اى قائل بود و ایشان را بر همگان، از جمله علویان و عباسیان، مقدم</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #008080; FONT-SIZE: 9pt" class=f49>&nbsp;مى‏داشت، اما در ضمیر خود، به مقام علمى و اجتماعى آن حضرت حسد مى‏برد و کینه ایشان را در دل داشت. سرانجام نیز با توطئه‏اى پنهان، آن حضرت را به </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" class=f49><SPAN style="COLOR: #008080">شهادت رساند. </SPAN><BR></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" class=f49><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00"><SPAN style="COLOR: #ff0000">رویدادهاى مهم<SPAN lang=fa> زمان امام رضا علیه السلام</SPAN></SPAN></SPAN><BR>1<SPAN style="COLOR: #008080">. زندانى و مسموم شدن امام‏کاظم(ع)، پدر امام‏رضا(ع)، به‏دستور هارون‏الرشید. </SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #008080; FONT-SIZE: 9pt" class=f49>2. جنگ خونین میان مأمون و امین، فرزندان هارون الرشید، و نذر مأمون مبنى بر واگذارىِ أمر خلافت به افضل آل ابى‏طالب (ع) در صورت پیروزى بر امین.</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #008080; FONT-SIZE: 9pt" class=f49>3. پیروزىِ مأمون بر امین و گسترش سیطره مأمون بر آفاق اسلامى و قصد ظاهرى او بر وفاى به نذر. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #008080; FONT-SIZE: 9pt" class=f49>4. درخواست مأمون از امام رضا(ع) براى رفتن از مدینه به خراسان، درسال 200 هجرى. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #008080; FONT-SIZE: 9pt" class=f49>5. حرکت امام رضا (ع) از مدینه و گذشتن از شهرهاى بصره، بغداد، قم و نیشابور و رسیدن به مرو (مقر حکومت مأمون). </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #008080; FONT-SIZE: 9pt" class=f49>6. استقبال بى‏نظیر مسلمانان شهرهاى بین راه (مانند قم و نیشابور) از امام‏رضا(ع) و ظهور کرامات و معجزات فراوان از آن حضرت.</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #008080; FONT-SIZE: 9pt" class=f49>7. استقبال مأمون از امام رضا (ع) و مراعات احترام آن حضرت و مقدم داشتن ایشان بر علویان و عباسیان. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #008080; FONT-SIZE: 9pt" class=f49>8. وادار کردن امام رضا (ع)، توسط مأمون براى پذیرش ولایت‏عهدى. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #008080; FONT-SIZE: 9pt" class=f49>9. پذیرفتن امام رضا (ع)، ولایت‏عهدىِ مأمون را مشروط بر عدم دخالت در امور کشوردارى، در سال 201 هجرى. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #008080; FONT-SIZE: 9pt" class=f49>10. ضرب سکه به‏نام امام‏رضا(ع) و خواندن خطبه به‏نام آن‏حضرت، در منابر و محافل، و بزرگ آوازه نمودن مقام ایشان در شهرهاى مختلف اسلامى به‏دستور مأمون. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #008080; FONT-SIZE: 9pt" class=f49>11. تزویج ام حبیبه، دختر مأمون به امام رضا (ع) و نامزدىِ ام الفضل براى امام‏محمد تقى (ع)، توسط مأمون عباسى. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #008080; FONT-SIZE: 9pt" class=f49>12. دستور مأمون به مردم مبنى بر کنار گذاشتن بدعت عباسیان در پوشیدن لباس سیاه و تغییر آن به جامه سبز. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #008080; FONT-SIZE: 9pt" class=f49>13. تشکیل جلسه‏هاى مناظره امام رضا (ع) با رؤساى مذاهب وادیان (مسیحیت، یهودیت، صابئین، زرتشتى و...) درباره مسائل کلامى، به دستور مأمون. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #008080; FONT-SIZE: 9pt" class=f49>14. انتقال مقر خلافت و تشکیلات حکومتىِ مأمون از مرو به بغداد به خواست امام رضا (ع). </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #008080; FONT-SIZE: 9pt" class=f49>15. خروج امام رضا (ع) به همراه مأمون، فضل بن سهل و تمامىِ دست اندر کاران حکومتى از مرو. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #008080; FONT-SIZE: 9pt" class=f49>16. سوءقصد به فضل بن سهل و کشته شدن او در حمام سرخس، به توطئه مأمون، در سال 203 هجرى. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #008080; FONT-SIZE: 9pt" class=f49>17. نصیحت امام رضا (ع) به مأمون در مراعات شؤونات دینى و مردمى. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #008080; FONT-SIZE: 9pt" class=f49>18. حسد وکینه تدریجىِ مأمون به امام رضا (ع) و پنهان نگه داشتن آن. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #008080; FONT-SIZE: 9pt" class=f49>19. مسمومیت و شهادت امام رضا (ع) به دستور پنهانىِ مأمون، در روز آخر صفر سال 203 هجرى.</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #008080; FONT-SIZE: 9pt" class=f49>&nbsp;20. سوگوارى و غمگین شدن ظاهرىِ مأمون در شهادت امام رضا (ع) و به خاک‏سپارى آن حضرت در کنار قبر هارون الرشید، در قریه سناباد، از دهستان نوقان (مشهد </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #008080; FONT-SIZE: 9pt" class=f49>کنونى). </SPAN></P> text/html 2012-01-20T05:52:02+01:00 mazhaby.mihanblog.com منصور زارع خورمیزی متن هفت شعر به مناسبت شهادت امام رضا (ع) http://mazhaby.mihanblog.com/post/112 <P><STRONG style="FONT-WEIGHT: 400"><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #ff0000; FONT-SIZE: 9pt">متن هفت شعر به مناسبت شهادت امام رضا (ع)</SPAN></SPAN></STRONG></P> <P><STRONG style="FONT-WEIGHT: 400"><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #ff0000; FONT-SIZE: 9pt">متن شعر اول در ماتم و سوگ شهادت امام رضا (ع)</SPAN></STRONG></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #0066ff; FONT-SIZE: 9pt; FONT-WEIGHT: bold">مشتری اشک</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #008080; FONT-SIZE: 9pt">کعبه‎ی اهل ولاست صحن و سرای رضا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شهر خراسان بُوَد کرب و بلای رضا</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #008080; FONT-SIZE: 9pt">در صف محشر خدا مشتری اشک اوست&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هر که در اینجا کند گریه برای رضا</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #008080; FONT-SIZE: 9pt">کیست پناه همه جز پسر فاطمه؟&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چیست رضای خدا غیر رضای رضا؟</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #008080; FONT-SIZE: 9pt">بر سر دستش برند هدیه برای خدا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ریزد اگر دُرّ اشک، دیده به پای رضا</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #008080; FONT-SIZE: 9pt">زهر جفا ریخت ریخت، شعله به کانون دل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خونِ جگر بود بود، قوت و غذای رضا</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #008080; FONT-SIZE: 9pt">نغمه ی قدّوسیان بود به آمین بلند&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;حیف که خاموش شد صوت دعای رضا</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #008080; FONT-SIZE: 9pt">یاد کند گر دَمی ز آن جگرِ چاک چاک&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خون جگر جوشد از خشت طلای رضا</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #008080; FONT-SIZE: 9pt">از در باب الجواد می¬شنوم دم به دم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;یا ابتای پسر، وا ولدای رضا</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #008080; FONT-SIZE: 9pt">بوسه به قبرش زدم، تازه ز طوس آمدم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; باز دلم در وطن کرده هوای رضا</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #008080; FONT-SIZE: 9pt">گر برود در جنان یا برود در جحیم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;بر لبِ میثم بُوَد مدح و ثنای رضا</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><STRONG>"غلامرضا سازگار"</STRONG></SPAN></P> text/html 2012-01-20T05:43:15+01:00 mazhaby.mihanblog.com منصور زارع خورمیزی دانلود مداحی شهادت امام رضا (ع) - قسمت دوم http://mazhaby.mihanblog.com/post/111 <P dir=rtl align=right><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #ff0000; FONT-SIZE: 9pt">دانلود مداحی به مناسبت شهادت امام رضا (ع)</SPAN></P> <P dir=rtl align=right><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #ff0000; FONT-SIZE: 9pt">مداحی و مرثیه و سینه زنی و روضه برای امام رضا (ع) - دانلود مداحی آخر صفر 29 و 30 صفر</SPAN></P> <P dir=rtl align=right><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #ff0000; FONT-SIZE: 9pt">دانلود مداحی امام رضا (ع) از حاج </SPAN><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #ff0000; FONT-SIZE: 9pt">منصور ارضی و ابوالفضل بختیاری سال 1386</SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://www.labbaik.ir/fa/uploads/sound/29%20safar%2086%2001.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">روز شهادت امام رضا (ع) 86 قسمت اول</SPAN></A> (ارضی)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A href="http://www.labbaik.ir/fa/uploads/sound/29%20safar%2086%2002.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">روز شهادت امام رضا (ع) 86 قسمت دوم</SPAN></A> (ارضی)</SPAN></P> <P dir=rtl align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://www.labbaik.ir/fa/uploads/sound/29%20safar%2086%2003.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">روز شهادت امام رضا (ع) 86 قسمت سوم</SPAN></A> (ارضی)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A href="http://www.labbaik.ir/fa/uploads/sound/29%20safar%2086%2004.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">روز شهادت امام رضا (ع) 86 قسمت چهارم</SPAN></A> (بختیاری)</SPAN></P> <P dir=rtl align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://www.labbaik.ir/fa/uploads/sound/29%20safar%2086%2005.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">روز شهادت امام رضا (ع) 86 قسمت پنجم</SPAN></A> (بختیاری)&nbsp;&nbsp; <A href="http://www.labbaik.ir/fa/uploads/sound/29%20safar%2086%2006.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">روز شهادت امام رضا (ع) 86 قسمت ششم</SPAN></A> (بختیاری)</SPAN></P> <P dir=rtl align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://www.labbaik.ir/fa/uploads/sound/29%20safar%2086%2002.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">روز شهادت امام رضا (ع) 86 قسمت هفتم</SPAN></A> (بختیاری)</SPAN></P> <P dir=rtl align=right><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #ff0000; FONT-SIZE: 9pt">دانلود روضه و مداحی امام رضا (ع) از حاج محمود کریمی سال های 85 - 1384</SPAN></P> <P dir=rtl align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://www.labbaik.ir/fa/uploads/sound/shahadat%20emam%20reza%208501.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">شهادت امام رضا (ع) 85 قسمت اول</SPAN></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A href="http://www.labbaik.ir/fa/uploads/sound/shahadat%20emam%20reza%208502.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">شهادت امام رضا (ع) 85 قسمت دوم</SPAN></A></SPAN></P> <P dir=rtl align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://www.labbaik.ir/fa/uploads/sound/shahadat%20emam%20reza%208503.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">شهادت امام رضا (ع) 85 قسمت سوم</SPAN></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A href="http://www.labbaik.ir/fa/uploads/sound/shahadat%20emam%20reza%208504.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">شهادت امام رضا (ع) 85 قسمت چهارم</SPAN></A></SPAN></P> <P dir=rtl align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://www.labbaik.ir/fa/uploads/sound/shahadat%20emam%20reza%208505.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">شهادت امام رضا (ع) 85 قسمت پنجم</SPAN></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A href="http://www.labbaik.ir/fa/uploads/sound/sma8401191121.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">شهادت امام&nbsp;رضا (ع) 84 قسمت اول</SPAN></A></SPAN></P> <P dir=rtl align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">&nbsp;<A href="http://www.labbaik.ir/fa/uploads/sound/sma8401191122.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">شهادت امام&nbsp;رضا (ع) 84 قسمت دوم</SPAN></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A href="http://www.labbaik.ir/fa/uploads/sound/sma8401191123.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">شهادت امام&nbsp;رضا (ع) 84 قسمت سوم</SPAN></A></SPAN></P> <P dir=rtl align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://www.labbaik.ir/fa/uploads/sound/sma8401191124.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">شهادت امام&nbsp;رضا (ع) 84 قسمت چهارم</SPAN></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A href="http://www.labbaik.ir/fa/uploads/sound/sma8401191125.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">شهادت امام&nbsp;رضا (ع) 84 قسمت پنجم</SPAN></A></SPAN></P> <P dir=rtl align=right><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #ff0000; FONT-SIZE: 9pt">دانلود روضه و مداحی امام رضا (ع) از حاج سعید حدادیان سال های 86 - 85 - 1384</SPAN></P> <P dir=rtl align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://www.labbaik.ir/fa/uploads/sound/saf,86,roz,29,1.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">روز شهادت امام رضا (ع) 86 قسمت اول</SPAN></A><SPAN lang=en-us>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <SPAN lang=en-us>&nbsp; </SPAN><A href="http://www.labbaik.ir/fa/uploads/sound/saf,86,roz,29,2.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">روز شهادت امام رضا (ع) 86 قسمت دوم</SPAN></A></SPAN></P> <P dir=rtl align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://www.labbaik.ir/fa/uploads/sound/safar85,roz30,01.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">روز شهادت امام رضا (ع) 85 قسمت اول</SPAN></A><SPAN lang=en-us>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <SPAN lang=en-us>&nbsp;</SPAN><A href="http://www.labbaik.ir/fa/uploads/sound/safar85,roz30,02.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">روز شهادت امام رضا (ع) 85 قسمت دوم</SPAN></A></SPAN></P> <P dir=rtl align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://www.labbaik.ir/fa/uploads/sound/safar85,roz30,003.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">روز شهادت امام رضا (ع) 85 قسمت سوم</SPAN></A><SPAN lang=en-us>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <SPAN lang=en-us>&nbsp;&nbsp; </SPAN><A href="http://www.labbaik.ir/fa/uploads/sound/safar85,roz30,04.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">روز شهادت امام رضا (ع) 85 قسمت چهارم</SPAN></A></SPAN></P> <P dir=rtl align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://www.labbaik.ir/fa/uploads/sound/safar85,roz30,05.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">روز شهادت امام رضا (ع) 85 قسمت پنجم</SPAN></A><SPAN lang=en-us>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <SPAN lang=en-us>&nbsp;&nbsp; </SPAN><A href="http://www.labbaik.ir/fa/uploads/sound/Sound%20Labbaik/A'emmeh%20Noor/Emam%20Reza/Marsieh/Shahadate%20Emam%20Reza%201384/Haddadian%20Rooze%20Shahadat/roz,29,saf,01.mp3"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">روز شهادت امام رضا (ع) 84 قسمت اول</SPAN></A></SPAN></P> <P dir=rtl align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://www.labbaik.ir/fa/uploads/sound/Sound%20Labbaik/A'emmeh%20Noor/Emam%20Reza/Marsieh/Shahadate%20Emam%20Reza%201384/Haddadian%20Rooze%20Shahadat/roz,29,saf,04.mp3"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">روز شهادت امام رضا (ع) 84 قسمت دوم</SPAN></A><SPAN lang=en-us>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <SPAN lang=en-us>&nbsp;</SPAN><A href="http://www.labbaik.ir/fa/uploads/sound/Sound%20Labbaik/A'emmeh%20Noor/Emam%20Reza/Marsieh/Shahadate%20Emam%20Reza%201384/Haddadian%20Rooze%20Shahadat/roz,29,saf,05.mp3"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">روز شهادت امام رضا (ع) 84 قسمت سوم</SPAN></A></SPAN></P> <P dir=rtl align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://www.labbaik.ir/fa/uploads/sound/Sound%20Labbaik/A'emmeh%20Noor/Emam%20Reza/Marsieh/Shahadate%20Emam%20Reza%201384/Haddadian%20Rooze%20Shahadat/roz,29,saf,06.mp3"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">روز شهادت امام رضا (ع) 84 قسمت چهارم</SPAN></A><SPAN lang=en-us>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <SPAN lang=en-us>&nbsp; </SPAN><A href="http://www.labbaik.ir/fa/uploads/sound/Sound%20Labbaik/A'emmeh%20Noor/Emam%20Reza/Marsieh/Shahadate%20Emam%20Reza%201384/Haddadian%20Rooze%20Shahadat/roz,29,saf,07.mp3"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">روز شهادت امام رضا (ع) 84 قسمت پنجم</SPAN></A></SPAN></P> <P dir=rtl align=right><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #ff0000; FONT-SIZE: 9pt">دانلود روضه و مداحی امام رضا (ع) از حاج محمد طاهری سال های 85 - 1384</SPAN></P> <P dir=rtl align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://www.labbaik.ir/fa/uploads/sound/safar85,sb30,01.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">شهادت امام رضا (ع) 85 قسمت اول</SPAN></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A href="http://www.labbaik.ir/fa/uploads/sound/safar85,sb30,02.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">شهادت امام رضا (ع) 85 قسمت دوم</SPAN></A></SPAN></P> <P dir=rtl align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://www.labbaik.ir/fa/uploads/sound/safar85,roz30,03.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">شهادت امام رضا (ع) 85 قسمت سوم</SPAN></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A href="http://www.labbaik.ir/fa/uploads/sound/safar85,sb30,04.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">شهادت امام رضا (ع) 85 قسمت چهارم</SPAN></A></SPAN></P> <P dir=rtl align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://www.labbaik.ir/fa/uploads/sound/safar85,sb30,05.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">شهادت امام رضا (ع) 85 قسمت پنجم</SPAN></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A href="http://www.labbaik.ir/fa/uploads/sound/safar85,sb30,06.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">شهادت امام رضا (ع) 85 قسمت ششم</SPAN></A></SPAN></P> <P dir=rtl align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://www.labbaik.ir/fa/uploads/sound/safar85,sb30,07.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">شهادت امام رضا (ع) 85 قسمت هفتم</SPAN></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A href="http://www.labbaik.ir/fa/uploads/sound/Sound%20Labbaik/A'emmeh%20Noor/Emam%20Reza/Marsieh/Shahadate%20Emam%20Reza%201384/Taheri%20Shab%20Shahadat/sb,29,saf,84,02.mp3"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">شب شهادت امام رضا (ع) 84 قسمت اول</SPAN></A></SPAN></P> <P dir=rtl align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://www.labbaik.ir/fa/uploads/sound/Sound%20Labbaik/A'emmeh%20Noor/Emam%20Reza/Marsieh/Shahadate%20Emam%20Reza%201384/Taheri%20Shab%20Shahadat/sb,29,saf,84,03.mp3"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">شب شهادت امام رضا (ع) 84 قسمت دوم</SPAN></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A href="http://www.labbaik.ir/fa/uploads/sound/Sound%20Labbaik/A'emmeh%20Noor/Emam%20Reza/Marsieh/Shahadate%20Emam%20Reza%201384/Taheri%20Shab%20Shahadat/sb,29,saf,84,04.mp3"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">شب شهادت امام رضا (ع) 84 قسمت سوم</SPAN></A></SPAN></P> <P dir=rtl align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://www.labbaik.ir/fa/uploads/sound/Sound%20Labbaik/A'emmeh%20Noor/Emam%20Reza/Marsieh/Shahadate%20Emam%20Reza%201384/Taheri%20Shab%20Shahadat/sb,29,saf,84,05.mp3"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">شب شهادت امام رضا (ع) 84 قسمت چهارم</SPAN></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A href="http://www.labbaik.ir/fa/uploads/sound/Sound%20Labbaik/A'emmeh%20Noor/Emam%20Reza/Marsieh/Shahadate%20Emam%20Reza%201384/Taheri%20Shab%20Shahadat/sb,29,saf,84,06.mp3"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">شب شهادت امام رضا (ع) 84 قسمت پنجم</SPAN></A></SPAN></P> text/html 2012-01-20T05:20:31+01:00 mazhaby.mihanblog.com منصور زارع خورمیزی دانلود نوحه و روضه به مناسبت شهادت امام رضا (ع) http://mazhaby.mihanblog.com/post/110 <P align=center><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #ff0000; FONT-SIZE: 9pt">دانلود نوحه و روضه و مداحی به مناسبت شهادت امام رضا (ع)</SPAN></P> <TABLE style="WIDTH: 87%" border=1 cellSpacing=2 cellPadding=2 align=center> <TBODY> <TR> <TD colSpan=3> <P align=center><STRONG><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #ff0000; FONT-SIZE: 9pt">::: روضه :::</SPAN></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD colSpan=3> <P align=center><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #0e822f; FONT-SIZE: 9pt">حاج سعید حدادیان</SPAN></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD width="64%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">پای ضریحت زار می زنم</SPAN></TD> <TD width="14%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1386/12/2008030412562466.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width="19%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1386/12/20080304125624206.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD width="64%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">شهادت امام رضا سال 85</SPAN></TD> <TD width="14%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1386/12/20080304125624238.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width="19%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1386/12/20080304125624440.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD width="64%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">شهادت امام رضا سال 85</SPAN></TD> <TD width="14%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1386/12/20080304125624550.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width="19%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1386/12/20080304125624705.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD width="64%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">شهادت امام رضا سال 85</SPAN></TD> <TD width="14%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1386/12/20080304125624846.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width="19%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1386/12/20080304125624955.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD width="64%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">هر کسی از همه جا رونده می شه امام رضا</SPAN></TD> <TD width="14%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1386/12/20080304125624955.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width="19%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1386/12/2008030412562564.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD colSpan=3 align=middle><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #0e822f; FONT-SIZE: 9pt">حاج محمد طاهری</SPAN></STRONG></TD></TR> <TR> <TD width="64%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">ای قرار من، ای گل زهرا</SPAN></TD> <TD width="14%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1386/12/20080304125623552.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width="19%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1386/12/200803041256244.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD width="64%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">بیا جوادم برس به دادم</SPAN></TD> <TD width="14%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1386/12/20080304125623271.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width="19%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1386/12/20080304125623458.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD width="64%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">در این کنج قفس</SPAN></TD> <TD width="14%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1386/12/20080304125625719.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width="19%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1386/12/20080304125626140.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD width="64%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">زان لحظه که با کعبه</SPAN></TD> <TD width="14%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1386/12/20080304125626686.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width="19%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1386/12/2008030412562713.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD width="64%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">ضامن آهو رضا</SPAN></TD> <TD width="14%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1386/12/20080304125626280.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width="19%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1386/12/20080304125626545.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD colSpan=3 align=middle><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #0e822f; FONT-SIZE: 9pt">حاج محمود کریمی</SPAN></STRONG></TD></TR> <TR> <TD width="64%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">باصلت می گه</SPAN></TD> <TD width="14%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1386/12/20080304125625329.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width="19%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1386/12/20080304125625579.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD colSpan=3> <P align=center><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #0e822f; FONT-SIZE: 9pt">کربلایی حمید علیمی</SPAN></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD width="64%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">به وفای کفترات که با وفاتر از منن</SPAN></TD> <TD width="14%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1386/12/200803041256236.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width="19%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1386/12/20080304125623209.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD colSpan=3 align=middle><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #0e822f; FONT-SIZE: 9pt">حاج عبدالرضا هلالی</SPAN></STRONG></TD></TR> <TR> <TD width="64%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">بهار چشم ترم بیاید</SPAN></TD> <TD width="14%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1386/12/20080304125625142.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width="19%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1386/12/20080304125625267.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD colSpan=3 align=middle><STRONG><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #ff0000; FONT-SIZE: 9pt">::: نوحه :::</SPAN></STRONG></TD></TR> <TR> <TD colSpan=3 align=middle><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #0e822f; FONT-SIZE: 9pt">حاج سعید حدادیان</SPAN></STRONG></TD></TR> <TR> <TD width="64%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">دلم می خواد روبروی گنبد زردش بشینم</SPAN></TD> <TD width="14%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1386/12/20080304125613556.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width="19%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1386/12/20080304125614289.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD width="64%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">رضا معین الضعفا</SPAN></TD> <TD width="14%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1386/12/20080304125621945.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width="19%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1386/12/20080304125622273.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD colSpan=3 align=middle><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #0e822f; FONT-SIZE: 9pt">محمد طاهری</SPAN></STRONG></TD></TR> <TR> <TD width="64%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">ای جوادم برس به دادم</SPAN></TD> <TD width="14%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1386/12/20080304125614445.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width="19%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1386/12/20080304125614679.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD width="64%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">ای راز و نیاز من</SPAN></TD> <TD width="14%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1386/12/20080304125621275.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width="19%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1386/12/20080304125621868.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD width="64%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">شد غریب الغربا</SPAN></TD> <TD width="14%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1386/12/20080304125614835.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width="19%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1386/12/2008030412561538.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD width="64%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">قربون کبوترای حرمت</SPAN></TD> <TD width="14%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1386/12/20080304125615833.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width="19%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1386/12/20080304125615989.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD width="64%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">گوشه حجره خسته افتادم</SPAN></TD> <TD width="14%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1386/12/20080304125616410.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width="19%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1386/12/20080304125618531.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD colSpan=3 align=middle><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #0e822f; FONT-SIZE: 9pt">حاج محمود کریمی</SPAN></STRONG></TD></TR> <TR> <TD width="64%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">به گنبدت نگاه می کرد</SPAN></TD> <TD width="14%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1386/12/2008030412561698.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width="19%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1386/12/20080304125616348.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD width="64%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">در غربت تک و تنها برس به دادم</SPAN></TD> <TD width="14%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1386/12/20080304125615131.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width="19%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1386/12/20080304125615459.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD colSpan=3> <P align=center><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #0e822f; FONT-SIZE: 9pt">کربلایی حمید علیمی</SPAN></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD width="64%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">تو نگه بر دل زارم ای همه دار و ندارم</SPAN></TD> <TD width="14%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1386/12/20080304125622382.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width="19%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1386/12/20080304125622710.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD width="64%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">قربون صحن و گنبد و گلدسته هاتم</SPAN></TD> <TD width="14%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1386/12/20080304125615583.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width="19%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1386/12/20080304125615771.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD colSpan=3 align=middle><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #0e822f; FONT-SIZE: 9pt">حاج احمد نیکبختیان- 85</SPAN></STRONG></TD></TR> <TR> <TD width="64%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">همه از دنیا جدا شده</SPAN></TD> <TD width="14%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1386/12/20080304125620948.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width="19%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1386/12/20080304125621150.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD colSpan=3 align=middle><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #0e822f; FONT-SIZE: 9pt">حاج مهدی مختاری</SPAN></STRONG></TD></TR> <TR> <TD width="64%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">اغنیا مکه روند فقرا سوی تو می آیند</SPAN></TD> <TD width="14%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1386/12/20080304125620526.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width="19%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1386/12/20080304125620854.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD colSpan=3 align=right> <P align=center><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #0e822f; FONT-SIZE: 9pt">سعید یدالهی</SPAN></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD width="64%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">خدایا زهر کار گر شد</SPAN></TD> <TD width="14%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1386/12/20080304125622788.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width="19%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1386/12/20080304125622928.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD colSpan=3 align=middle><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #0e822f; FONT-SIZE: 9pt">محمدحسین حدادیان</SPAN></STRONG></TD></TR> <TR> <TD width="64%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">قبله دل ایوون طلاته</SPAN></TD> <TD width="14%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1386/12/20080304125620168.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width="19%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1386/12/20080304125620417.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2012-01-20T04:13:04+01:00 mazhaby.mihanblog.com منصور زارع خورمیزی 9 اسکرین سیور ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع) و رحلت رسول اکرم (ص) برای ویندوز http://mazhaby.mihanblog.com/post/109 <P><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: #ffff33; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #ff0000; FONT-SIZE: 9pt">دانلود اسکرین سیورهای مذهبی به مناسبت شهادت امام حسن مجتبی (ع)</SPAN></P> <P><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: #ffff33; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #ff0000; FONT-SIZE: 9pt">مجموعه <SPAN lang=en-us>5</SPAN><SPAN lang=fa> اسکرین سیور</SPAN> <SPAN lang=fa>(</SPAN>screen saver<SPAN lang=fa>)</SPAN> <SPAN lang=fa>ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع) برای ویندوز</SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" lang=fa><A href="http://dnl.tebyan.net/1386/12/20080305100209828.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">اسکرین سیور 1</SPAN></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A href="http://dnl.tebyan.net/1386/12/200803051002100.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">اسکرین سیور 2</SPAN></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A href="http://dnl.tebyan.net/1385/01/s_hasan85_01.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">اسکرین سیور 3</SPAN></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A href="http://dnl.tebyan.net/1385/01/s_hasan85_02.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">اسکرین سیور 4</SPAN></A></SPAN></P> <P><A href="http://dnl.tebyan.net/1385/01/s_hasan85_03.zip"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt; TEXT-DECORATION: none" lang=fa>اسکرین سیور 5</SPAN></A></P> <P><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: #ffff33; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #ff0000; FONT-SIZE: 9pt">مجموعه<SPAN lang=fa> 4 اسکرین سیور</SPAN> <SPAN lang=fa>(</SPAN>screen saver<SPAN lang=fa>)</SPAN> <SPAN lang=fa>ویژه رحلت پیامبر اعظم و اکرم (ص) برای ویندوز</SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" lang=fa><A href="http://dnl.tebyan.net/1386/12/20080305142525564.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">اسکرین سیور 1</SPAN></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A href="http://dnl.tebyan.net/1386/12/20080305142525736.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">اسکرین سیور 2</SPAN></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A href="http://dnl.tebyan.net/1385/12/screen_28safar85_01.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">اسکرین سیور 3</SPAN></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A href="http://dnl.tebyan.net/1385/12/screen_28safar85_02.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">اسکرین سیور 4</SPAN></A></SPAN></P> text/html 2012-01-20T03:54:29+01:00 mazhaby.mihanblog.com منصور زارع خورمیزی دانلود سخنرانی به مناسبت شهادت امام حسن مجتبی (ع) http://mazhaby.mihanblog.com/post/108 <TABLE style="WIDTH: 80%" border=1 cellSpacing=2 cellPadding=2 align=center> <CAPTION><STRONG style="FONT-WEIGHT: 400"><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #ff0000; FONT-SIZE: 9pt">دانلود سخنرانی به مناسبت شهادت امام حسن مجتبی (ع)</SPAN></STRONG></CAPTION> <TBODY> <TR> <TD colSpan=3> <P align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt; FONT-WEIGHT: bold">حجة الاسلام منافی</SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD width="63%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">شهادت امام حسن مجتبی (ع)</SPAN></SPAN></TD> <TD width="13%" align=middle><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1385/12/1-harfdel-01.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width="20%" align=middle><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1385/12/1-harfdel-01.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD colSpan=3> <P align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt; FONT-WEIGHT: bold">آیت الله مجتهدی تهرانی</SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD width="63%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">شهادت امام حسن (ع) و رحلت پیامبر (ص)</SPAN></SPAN></TD> <TD width="13%" align=middle><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1385/12/1-harfdel-02.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width="20%" align=middle><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1385/12/1-harfdel-02.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD colSpan=3> <P align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><STRONG>سخنرانی آیت الله مصباح یزدی</STRONG></SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD width="63%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">دانستن قدر سلامتی و فراغت</SPAN></TD> <TD width="13%" align=middle><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1386/12/20080304171447947.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width="20%" align=middle><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1386/12/20080304171448539.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD width="63%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">ارزش عمر و فرصت ها(1)</SPAN></TD> <TD width="13%" align=middle><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1386/12/20080304171448975.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width="20%" align=middle><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1386/12/20080304171449942.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD width="63%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">ارزش عمر و فرصت ها(2)</SPAN></TD> <TD width="13%" align=middle><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1386/12/20080304171450253.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width="20%" align=middle><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1386/12/20080304171450721.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD width="63%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">گناه (1)</SPAN></TD> <TD width="13%" align=middle><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1386/12/200803041714512.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width="20%" align=middle><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1386/12/20080304171451531.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD width="63%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">گناه (2)</SPAN></TD> <TD width="13%" align=middle><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1386/12/20080304171451937.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width="20%" align=middle><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1386/12/20080304171452420.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD width="63%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">مسابقه در اعمال خیر</SPAN></TD> <TD width="13%" align=middle><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1386/12/20080304171452841.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width="20%" align=middle><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1386/12/20080304171453573.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD width="63%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">حزن در دنیا</SPAN></TD> <TD width="13%" align=middle><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1386/12/20080304171453963.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width="20%" align=middle><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1386/12/20080304171454415.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD width="63%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">خوف و امن</SPAN></TD> <TD width="13%" align=middle><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1386/12/20080304171454758.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width="20%" align=middle><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1386/12/20080304171455709.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD width="63%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">دلبستگی به دنیا و پیامدها</SPAN></TD> <TD width="13%" align=middle><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1386/12/20080304171456285.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width="20%" align=middle><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1386/12/20080304171456690.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD width="63%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">گریه نهایت حزن</SPAN></TD> <TD width="13%" align=middle><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1386/12/2008030417145733.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width="20%" align=middle><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1386/12/20080304171457454.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD width="63%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">کم شدن امانات و خشوع</SPAN></TD> <TD width="13%" align=middle><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1386/12/20080304171457766.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width="20%" align=middle><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1386/12/20080304171458685.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD width="63%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">مزمت حب دنیا(1)</SPAN></TD> <TD width="13%" align=middle><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1386/12/20080304171443770.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width="20%" align=middle><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1386/12/20080304171444331.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD width="63%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">مزمت حب دنیا(2)</SPAN></TD> <TD width="13%" align=middle><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1386/12/20080304171444752.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width="20%" align=middle><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1386/12/20080304171445204.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD width="63%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">مزمت حب دنیا(3)</SPAN></TD> <TD width="13%" align=middle><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1386/12/20080304171445624.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width="20%" align=middle><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1386/12/20080304171446684.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD width="63%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt">نورانی شدن قلب </SPAN></TD> <TD width="13%" align=middle><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://snd.tebyan.net/1386/12/20080304171447152.wma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Play</SPAN></A></SPAN></TD> <TD width="20%" align=middle><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"><A href="http://dnl.tebyan.net/1386/12/20080304171447604.zip"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">Download</SPAN></A></SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE>